OBS! TIdsbegränsad kampanj: 15% rabatt på våra populära direkt access / företagsförråd!

Integritetspolicy

Hur vi värnar om din integritet.

INTEGRITETSPOLICY – SMART SELF STORAGE 2020

INNEHÅLL

1. Inledning

2. Cookies

3. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter?

4. Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

5. Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter? – Webbplatsen

6. Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter? – Appen

7. Varför samlar vi in och behandlar dina personuppgifter? – Kameraövervakning

8. Hur länga bevarar vi dina personuppgifter?

9. Utlämnande och överföring av Personuppgifter

10. Säkerhet

11. Dina rättigheter

12. Tredjeparts-information

13. Ändring av Integritetspolicyn

14. Kontaktuppgifter

INLEDNING

Vid besök på www.smartselfstorage.se ”Webbplatsen” eller när du för att hantera ditt hyrda förrådsutrymme laddar ned och använder mobilapplikationen SecurGuard från vår samarbetspartner JANUS International Group LLC ”Appen”, kan Smart Self Storage i Sverige AB, org. nr. 559196-5370 (”Smart Self Storage ”, ”vi”, ”oss”) samla in och behandla Personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver vilka Personuppgifter Smart Self Storage samlar in och för vilka ändamål Personuppgifterna behandlas. I denna Integritetspolicy innefattar termen ”behandling” alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information. Med ”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avses från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter, inklusive Allmän Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) och lagstiftning som kompletterar GDPR. Med ”Personuppgifter” avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

2. COOKIES

2.1. Smart Self Storage använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (såsom mobiltelefon, läsplatta eller dator) när du besöker vår Webbplats. Klicka här https://www.smartselfstorage.se/cookies för mer information om Smart Self Storages användande av cookies. [NvH1]

3. VARIFRÅN SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1. Vi samlar in Personuppgifter från dig som du genom Webbplatsen väljer att dela med oss, t.ex. då du kontaktar oss eller hyr ett förrådsutrymme som tillhandahålls av Smart Self Storage. Se även avsnitt 2.1 ovan gällande användande av cookies.

3.2. Vi kan samla in dina Personuppgifter från tredje part, t.ex. från allmänt tillgängliga källor (såsom adressuppgifter från folkbokföringsregistret).

3.3. Vi samlar vidare in Personuppgifter från dig i samband med att du laddar ned och använder Appen, vilket är en förutsättning för att du ska kunna hantera och använda ditt förråd som du hyr av Smart Self Storage.

3.4. Vi kan även samla in dina Personuppgifter i form av bildupptagningar från övervakningskameror som finns på plats i våra lokaler där vi erbjuder förrådsuthyrning, i syfte att skydda din egendom samt förebygga, avslöja och utreda eventuella brott.

4. VARFÖR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER - COOKIES

4.1. Identifiera användartrender och ta fram statistik

När du besöker vår Webbplats kan vi samla in och behandla dina Personuppgifter i syfte att identifiera användartrender och ta fram statistik. I samband med detta analyserar vi hur vår Webbplats används bl.a. genom att undersöka den geografiska spridningen avseende Webbplatsens besökare och användningen av Webbplatsen såsom surfbeteende och besökta webbsidor på Webbplatsen. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER:

• IP-adress

• Typ av enhet

• Enhets-ID

• Besökta webbsidor (på Webbplatsen)

• Tidigare besökta webbplatser

• Land eller region

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att identifiera användartrender och ta fram statistik.

4.2. Möjliggöra funktion av- samt förbättra Webbplatsen

När du besöker vår Webbplats kan vi vidare samla in dina Personuppgifter som är nödvändiga för att Webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera samt för att förbättra din upplevelse på Webbplatsen. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

• IP-adress

• Typ av enhet

• Enhets-ID

• Land eller region

• Inställningar på enhet och på Webbplatsen

• Besökta webbsidor (på Webbplatsen)

• Övrigt surfbeteende på Webbplatsen av intresse för att förbättra Webbplatsen

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att Webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera samt förbättra din upplevelse på Webbplatsen.

5. VARFÖR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER? - WEBBPLATSEN

5.1. Ge dig information i t.ex. Nyhetsbrev och Pressmeddelanden

Om du prenumererar på nyhetsbrev, pressmeddelanden och liknande information om Smart Self Storage och dess verksamhet eller beställer sådan information vid enstaka tillfällen behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att förse dig med efterfrågad prenumeration eller information. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

• Förnamn

• Efternamn

• E-postadress

• Telefonnummer

• Företag/organisation

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 b) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Smart Self Storage genom att tillhandahålla dig prenumerationer och information som du efterfrågat. Om du inte tillhandahåller oss information markerad med * på Webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

5.2. Besvara dina Frågor och hantera Feedback

Vår Webbplats erbjuder besökare en möjlighet att kommunicera med oss genom att ställa frågor eller ge oss feedback gällande våra tjänster och vår verksamhet. Om du använder en sådan funktion kommer Smart Self Storage att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara dina frågor eller hantera din feedback. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

• Förnamn

• Efternamn

• E-postadress

• Adress

• Telefonnummer

• Feedback och kommentarer från dig

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att besvara frågor och hantera feedback från dig. Om du inte tillhandahåller oss information markerad med * på Webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

5.3. Skapa och hantera personliga användarkonton på Webbplatsen

Webbplatsen möjliggör för användare att med hjälp av Mobilt BankID skapa personliga användarkonton med inloggning, vilket krävs för att genomföra din bokning av ett förrådsutrymme. Om du skapar ett konto på Webbplatsen kommer Smart Self Storage att behandla dina Personuppgifter i syfte att skapa och hantera ditt personliga konto, ge dig tillgång till ditt konto och möjliggöra för dig att genomföra din bokning på Webbplatsen. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

• Personnummer

• Telefonnummer

• E-postadress

• Företag/organisation

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse att skapa och hantera ditt användarkonto, inklusive möjliggöra för dig att genomföra bokningar och för att fullgöra våra förpliktelser i användarkontoavtalet med dig, artikel 6.1 b) GDPR. Om du inte tillhandahåller oss information markerad med * på Webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

5.4. Hantera din Bokning och Betalning av förråd som Smart Self Storage tillhandahåller

På vår Webbplats kan du välja att boka ett förråd för uthyrning vilket tillhandahålls av Smart Self Storage. Om du väljer att hyra ett förråd hos oss kommer Smart Self Storage att behandla dina Personuppgifter i syfte att hantera din bokning, vilket bl.a. inkluderar beräkning av avgift för försäkringsskydd samt hyresavgift. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

• Förnamn

• Efternamn

• E-postadress

• Adress

• Telefonnummer

• Personnummer

• Datum för påbörjad uthyrning

• Uppskattat värde av föremål i förråd

• Information om hyrt förråd (såsom ort och storlek)

• Uppgifter om betalning gått igenom eller ej (inklusive anledning till ej genomförd betalning)

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 b) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra de förpliktelser som framgår av hyresavtalet som föreligger mellan Smart Self Storage och dig. Om du hyr ett förråd som företagskund kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse att hantera din beställning, artikel 6.1 f) GDPR. Om du inte tillhandahåller oss information markerad med * på Webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

5.5. Kommunikation vid oavslutad bokning

Om du av någon anledning väljer att inte slutföra din bokning av ett förråd på vår Webbplats kan vi komma att behandla dina Personuppgifter i syfte att kommunicera med dig vid en oavslutad bokning, t.ex. för att skicka meddelande till dig om den beställning som du har påbörjat. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

• Förnamn

• Efternamn

• E-postadress

• Information hänförlig till din oavslutade bokning

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 f) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring till dig.

Genom att lämna din e-postadress till oss ger du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till vår elektroniska marknadsföring av våra tjänster. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att kontakta oss via Webbplatsen eller med hjälp av avregistreringslänken som medföljer i varje e-postutskick.

5.6. Fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi kan behöva behandla dina Personuppgifter för att efterleva rättsliga förpliktelser som åvilar oss, t.ex. bokförings- och skatterättsliga förpliktelser, artikel 6.1 c) GDPR.

5.7. Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Vi kan behöva behandla dina Personuppgifter för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk för det fall en tvist uppstår mellan dig och Smart Self Storage.

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för ovan nämnda ändamål i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, artikel. 6.1 f) GDPR.

6. VARFÖR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER? – APPEN

6.1. Möjliggöra användning och säker hantering av ditt hyrda förråd

För att kunna nyttja ditt hyrda förråd efter beställning behöver du ladda ned och använda Appen, från vilken du elektroniskt hanterar ditt förråd. I samband med att du laddar ned och använder Appen kommer Smart Self Storage att behandla dina Personuppgifter i syfte att möjliggöra för dig att använda förrådsutrymmet, vilket t.ex. innefattar att via Appen elektroniskt kunna låsa och öppna ditt förråd. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

• Förnamn

• Efternamn

• E-postadress

• Mobilnummer

• Enhetsnummer

Den rättsliga grund för vilken behandling av dessa Personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 b) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vårt hyresavtal med dig som konsument. Om du hyr ett förråd som företagskund kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse av fullgöra våra kontraktuella förpliktelser som följer av avtalet mellan Smart Self Storage och det bolag du representerar, artikel 6.1 f) GDPR.

6.2. Ta fram Statistik

I samband med att du via Appen hanterar och använder ditt hyrda förråd kan vi samla in och behandlar dina Personuppgifter i form av aktivitetsdata, vilket innefattar datum- och tidsloggning för när du via Appen öppnar och låser ditt hyrda förråd.

Vi kommer att anonymisera dessa Personuppgifter (dvs. uppgifterna kommer inte längre att kunna kopplas till dig som person) för statistikändamål (t.ex. kartläggning av hur/när Appen används), vilket sker för att tillgodose vårt berättigade intresse av att Appen utvecklas och förbättras, artikel 6.1 f) GDPR. Sådan statistik med avidentifierade uppgifter kommer att användas av tillverkaren av Appen (JANUS International Group LLC) i syfte att förbättra och utveckla Appens funktionalitet.

6.3. Utreda brott och hantera försäkringar

För det fall ditt förråd eller den anläggning där ditt förråd är placerat skulle bli föremål för stöld, skadegörelse, larmutlösning, etc. kommer vi vidare att behandla ovan nämnda aktivitetsdata under punkten 6.2 för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utreda vilka och vad som gett upphov till incidenten samt (om tillämpligt) hantera skadereglering med aktuellt försäkringsbolag, artikel 6.1 f) GDPR.

6.4. Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Vi kan behöva behandla dina Personuppgifter för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk för det fall en tvist skulle uppstå mellan dig och Smart Self Storage.

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för ovan nämnda ändamål i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, artikel. 6.1 f) GDPR.

7. VARFÖR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER? – KAMERABEVAKNING

Vi kan behandla dina personuppgifter i samband med kameraövervakning av våra lokaler i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott, men även för din och vår trygghet. Sådan behandling kan innefatta bildupptagningar av dig vilket är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra kamerabevakning i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott, artikel 6.1 f) GDPR. Det finns tydliga skyltar som visar om ett område är kameraövervakat.

8. HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Smart Self Storage bevarar dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som framgår i denna Integritetspolicy om inte en längre bevarandeperiod krävs eller är tillåten enligt lokal lag som Smart Self Storage är bunden av. Vi använder följande kriterier för att fastställa bevarandeperioden: (i) så länge vi har en pågående relation med dig (antingen som enskild individ eller i din roll som anställd hos en av våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners); (ii) så länge som krävs enligt rättsliga förpliktelser som Smart Self Storage är bunden av (såsom skatte- och redovisningsförpliktelser); och (iii) så länge som är lämpligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (såsom tillämpliga preskriptionsbestämmelser i lag) samt våra berättigade företagsskäl.

Bildupptagningar från våra övervakningskameror kommer att bevaras i upp till två månader räknat från tidpunkten för inspelningen i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott samt för den tid därefter som kan komma att krävas för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Dina Personuppgifter som behandlas från din oavslutade bokning på vår Webbplats i syfte att skicka marknadsföring till dig bevaras för en maximal period om tre månader från tidpunkten för insamlingen.

9. UTLÄMNANDE OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Smart Self Storage kan även lämna ut Personuppgifter till mottagare såsom:

Mottagare: Domstolar och ombud

Syfte med överföring: För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Rättslig grund: För att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att få tvister avgjorda av behöriga domstolar

Mottagare: Försäkringsbolag

Syfte med överföring: Hantera din skadeanmälan avseende hyrt förråd

Rättslig grund: För att fullgöra hyresavtalet med dig som konsument (eller om företagskund, vårt berättigade intresse)

Mottagare: PayEx Sverige AB [NvH2]

Syfte med överföring: För att möjliggöra betalning av ditt bokade förråd

Rättslig grund: För att fullgöra hyresavtalet med dig som konsument (eller om företagskund, vårt berättigade intresse)

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN SOM HANDLAR PÅ UPPDRAG AV SMART SELF STORAGE

Vidare kan Smart Self Storage lämna ut Personuppgifter till externa parter i egenskap av IT-leverantörer och samarbetspartners som för vår räkning tillhandahåller funktioner och tjänster i samband med uthyrning. När sådant utlämnande innebär överföring av Personuppgifter utanför EU/EES kommer Smart Self Storage att säkerställa att standardavtalsklausuler har ingåtts mellan Smart Self Storage och den mottagande externa parten. Alternativt kommer andra säkerhetsåtgärder att finnas på plats innan sådan överföring sker.

IT-leverantörer och samarbetspartners som kan komma att behandla Personuppgifter för vår räkning är, dock inte begränsat till, följande parter:

• JANUS International (UK) LTD

• Noke, Inc.

• ZignSec AB

• RADical Systems (UK) Limited

• Google LLC

• Microsoft Corp.

• Code Nation AB [NvH3]

LÄMPLIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LÄNDER UTANFÖR EU/EES-OMRÅDET

Vi kommer i samband med tillhandahållandet av tjänsten att lämna ut vissa av dina Personuppgifter till våra IT-leverantörer och samarbetspartners vilka i förekommande fall är etablerade i USA [NvH4] . Enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning har du, på begäran, rätt att erhålla en kopia av dokumentation som visar att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina Personuppgifter när de överförs utanför EU/EES-området.

Om du vill veta mer om behandlingen av dina Personuppgifter och om dina Personuppgifter överförs utanför EU/ EES-områden, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår av avsnitt 14.

10. SÄKERHET

10.1. Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina uppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnad och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot: otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande; felaktig användning; skada; stöld eller förlust genom olyckshändelse; eller obehörig tillgång.

11. DINA RÄTTIGHETER

RÄTT TILL RÄTTELSE

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att Personuppgifter som behandlas är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

RÄTT TILL TILLGÅNG

Du kan begära att få en bekräftelse på om Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

INVÄNDA MOT SÄRSKILD BEHANDLING

Du kan invända mot behandling av dina Personuppgifter baserat på ett berättigat intresse, mot bakgrund av den särskilda situationen och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du har anmält dig till en prenumeration av nyhetsbrev kommer det i varje e-postutskick att finnas en lättillgänglig avanmälningsfunktion för att avsluta din prenumeration.

RADERING

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel om behandlingen skulle vara olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

ÅTERKALLA SAMTYCKE

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

DATAPORTABILITET

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av oss från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN

Du är medveten om att du alltid har rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till behörig dataskyddsmyndighet om så är möjligt enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning. Dataskyddsmyndigheten kan nås här:

E-post: [email protected]

Telefon: 08-657 61 00

12. TREDJEPARTS-INFORMATION

På vår Webbplats kan det finnas länkar till externa webbplatser. Smart Self Storage är inte ansvarig för tredjepartsintegritetsskydd och om du väljer att besöka en länkad webbplats rekommenderar vi dig att noggrant läsa igenom integritetsvillkoren på den webbplats som besöks.

13. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

Smart Self Storage förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kommer att informeras på Webbplatsen, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på Webbplatsen.

14. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta Smart Self Storage på kontaktuppgifterna nedan.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG ÄR:

Smart Self Storage AB, org. nr. 559196-5370

c/o BDO AB, Box 6343, 102 35 Stockholm

E-post: [email protected]

Telefonnummer: 0768-525237